Prima / Agricultura
23.07.2008
Agricultura
 
Agricultura asigură producereaproduselor alimentare şi a materiei prime pentru industria de prelucrare,precum şi crează condiţii pentru angajarea a marei părţi a populaţiei active şiconstituie baza dezvoltării social-economice a Găgăuziei.

Fondultotal de soluri a Găgăuziei constituie 184,8 mii de hectare. Fondul terenuriloragricole din totalul ţării constituie 6,6%, inclusiv terenurile arabileconstituie 6,4%. Prioritate în dezvoltare au primit aşa ramuri din domeniulagriculturii ca: viticultura, creşterea grâului şi creşterea tutunului.

Dupătotalurile anului 2006 în gospodăriile agricole a Găgăuziei a fost obţinutăproducţie agricolă în sumă de 358,9 milioane lei. Producţia grâului aconstituit 106,4 mii tone, floarea-soarelui 23,8 mii tone, a tutunului 0,9 miitone, a strugurilor 30 mii tone. Fondul Găgăuziei din tot volumul a producţieiagricole a ţării constituie la grâu 12,3%, la porumb 12,9%, la floarea soarelui9,4%, la fructe 3,3%, la lână 22,8%, la lapte 4,9%.

Viticulturaocupă locul cel mai important din complexul agro-industrial şi este cea maifavorabilă ramură pentru investitori. Perioada de temperaturi constante şiperioada lungă de vegetaţie, permite creşterea strugurilor de diferite soiurişi de diferite calităţi gustative, caracteristice numai acestei zoneclimaterice. Găgăuzia dispune de 14 mii de hectare de viţă-de-vie, terenurilerespective fiind în fiecare an înnoite. În autonomie se cultivă aşa soiuri destruguri cum ar fi: „Cabernet”, „Şardone” şi „Merlo”. Menţinerea şi păstrarea aproducţiei agricole mari şi ajutorul din partea statului, au permis Găgăuzieisă depăşească cea mai complicată etapă a crizei economice cu mai puţinepierderi, decât alte regiuni ale ţării.
Prima / Agricultura
Tel. +373 (298) 2-46-36; +373 (298) 2-12-22
Fax +373 298 2-20-34
str. Lenin, 196, mun. Comrat, UTA Gagauzia, Republica Moldova
Email: bashkanat@mail.ru
Copyright © 2019 Comitatul Executiv al Găgăuziei, Unitatea teritorial autonomă Găgăzia în cadrul Republicii Moldova
Toate Drepturile Rezervate
Tipărire