RU GY RO EN
Găgăuzia
 
Prima Contact Harta
RSS
 
 
 
 
 
Prima /Analiza situaţiei economice şi a potenţialului de dezvoltare
Versiune tipar
Analiza situaţiei economice şi a potenţialului de dezvoltare, ianuarie – mai 2008

INTRODUCERE

Acest document conţine o analiză comprehensivă a economiei din UTA Găgăuzia şi a fost elaborat în vederea identificării tendinţelor principale şi potenţialului de dezvoltare a regiunii. Documentul dat este rezultatul proiectului „Analiza economică a Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuze din Republica Moldova şi a potenţialului său de dezvoltare”. Proiectul a fost implementat de Centrul Analitic Independent Expert-Grup în perioada ianuarie-iunie 2008 cu suportul financiar acordat de Programul LGI (Iniţiativa pentru Reforma Administraţiei Locale şi Serviciilor publice) al OSI (Institutul pentru o Societate Deschisă, Budapesta, Ungaria) şi de Fundaţia Soros-Moldova. Beneficiar al proiectului este autoritatea executivă a UTA Găgăuzia.
Structura studiului şi subiectele abordate au fost alese de autori astfel încât documentul să fie util pentru planificarea strategică a dezvoltării autonomiei găgăuze. Studiul începe cu prezentarea generală a economiei găgăuze dintr-o perspectivă comparată cu alte regiuni de dezvoltare ale Republicii Moldova: municipiul Chişinău, Regiunea de Dezvoltare (RD) Nord, RD Centru şi RD Sud. (Din cauza absenţei datelor statistice credibile, localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender – RD Transnistria - nu au putut fi incluse în analiză). Este analizată contribuţia regiunii la producţia industrială şi agricolă, rolul investiţiilor şi vulnerabilităţile majore ale economiei regionale.
În al doilea capitol autorii au evaluat situaţia social economică în autonomia găgăuză. Obiectul analizei sunt veniturile, nivelul de trai, educaţia şi sănătatea, abordate din perspectiva conexiunilor acestora cu procesul economic.
Capitolul trei este dedicat resurselor umane ale autonomiei găgăuze şi începe cu o analiză demografică generală. Având un rol aparte în dezvoltarea economică a regiunii, migraţia de asemenea este obiect al analizei date. Capitolul continuă cu o analiză a structurii resurselor umane din punct de vedere a participării economice şi a ocupării pe ramuri. Secţiunea dedicată analizei remunerării şi productivităţii muncii încheie acest capitol.
În capitolul patru este reflectată dotarea autonomiei găgăuze cu resurse naturale care ar putea fi atrase în circuitul economic. Autorii au acordat atenţie situaţiei şi utilizării resurselor minerale, eoliene şi solare, biologice şi protecţiei acestora. Analiza resurselor naturale într-un capitol separat este îndreptăţită ţinând cont de faptul că agricultura şi industria alimentară - sectoarele cele mai importante ale economiei găgăuze - depind în mare măsură de resursele naturale.
Următorul capitol se referă la resursele de capital de care dispune autonomia, în mod special fiind analizat sectorul său bancar format din filiale ale majorităţii băncilor comerciale din Republica Moldova. Analiza separată a resurselor de capital a fost necesară ţinând cont de faptul că majoritatea companiilor intervievate au invocat accesul la capital ca fiind una din problemele principale în calea dezvoltării lor.
Deşi datele statistice disponibile au fost foarte sumare, un capitol aparte este dedicat infrastructurii regionale, în particular infrastructurii de transport, energeticii, precum şi infrastructurii digitale.
În capitolul şapte este realizată o analiză generală a situaţiei în sectorul agricol al autonomiei găgăuze. Capitolul opt abordează mai detaliat sectorul vegetal pe ramuri de activitate, iar capitolul nouă – sectorul animalier.
Firul logic al analizei ne aduce la industria alimentară - „coloana vertebrală” a economiei găgăuze - analizată în capitolul 10. Sunt analizate câteva ramuri-cheie ale acestui sector: vinificaţia, producerea conservelor, morăritul şi panificaţia.
Deşi mai puţin important, UTA Găgăuzia are şi un sector de industrii nealimentare. Acestea sunt reprezentate de o serie de companii textile, câteva companii constructoare de maşini şi producătoare de materiale de construcţii. Analiza acestora este parte a capitolului 11.
În capitolul 12 este analizat sectorul serviciilor şi comerţului din autonomia găgăuză. Capitolul prezintă starea generală a sectorului, dotarea cantitativă şi calitativă a acestuia cu forţă de muncă şi identifică principalele bariere care împiedică diversificarea şi creşterea acestui sector.
Capitolul 13 face o scurtă incursiune în climatul de afaceri la nivel regional şi analizează principalele probleme cu care se ciocnesc companiile în derularea businessului.
Analiza SWOT complexă a economiei regiunii a fost inclusă în document ca un capitol separat (14) deoarece se referă la toate domeniile şi sectoarele importante ale autonomiei. Analiza punctelor slabe şi riscurilor în adresa UTA Găgăuzia este însoţită de soluţii pentru redresarea acestora. La analiza punctelor forte şi oportunităţilor autorii au scos în evidenţă şi aspectele care împiedică valorificarea acestora.
În vederea valorificării potenţialului de dezvoltare, documentul oferă în fiecare capitol relevant recomandări specifice pentru autorităţile regionale şi companiile din autonomia găgăuză. Recomandările generale sunt incluse în capitolul 15.
La elaborarea acestui document autorii au utilizat un masiv larg de date statistice care au fost oferite de autorităţile regionale. Multe date dezagregate la nivel regional au fost disponibile şi din publicaţiile Biroului Naţional de Statistică. În plus, echipa care a elaborat documentul a utilizat şi câteva instrumente suplimentare pentru colectarea datelor pentru analiză: un sondaj sociologic regional (realizat de compania sociologică CBS-AXA pe 540 de respondenţi, reprezentativ la nivel regional, eroarea 4%), un business-sondaj (CBS-AXA, 120 de companii respondente), un sondaj comunitar (realizat de Expert-Grup, 20 de primării respondente) şi un sondaj în sectorul bancar al regiunii (realizat de Expert-Grup).
În scopul pregătirii acestui document, la etapa iniţială a proiectului în Comrat au fost realizate 3 focus-grupuri (cu reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale, cu reprezentanţii unor companii de producere şi cu reprezentanţii administraţiei publice locale). Au fost efectuate 4 vizite pe teren în localităţile din Găgăuzia (Bugeac, Chirsova, Baurci şi Svetlâi). Deosebit de utile au fost cele 8 interviuri în profunzime realizate cu directorii unor companii din UTA Găgăuzia şi 3 interviuri realizate cu reprezentanţii unor instituţii de învăţământ din regiune.
Autorii sunt deosebit de recunoscători tuturor autorităţilor publice din UTA Găgăuzia care au furnizat date statistice, au comentat pe marginea rezultatelor proiectului şi au avut o contribuţie logistică şi analitică esenţială la proiect. În mod particular, autorii îşi exprimă recunoştinţa domnului Vitalie Chiurcciu, şeful Direcţiei Economie şi Relaţii Internaţionale a UTA Găgăuzia şi întregii sale echipe. În acelaşi timp, întreaga responsabilitate pentru analizele şi concluziile din acest document revine autorilor.
 
Prima /Analiza situaţiei economice şi a potenţialului de dezvoltare
 
Tel. +373 (298) 2-46-36; +373 (298) 2-12-22
Fax   +373 298 2-20-34
  Email: bashkanat@mail.ru  
 
Adresa:
 
 
       
 
 
Despre Găgăuzia  |  SLPA  |  Ştiri  |  Oficiul Dezvoltării Economice Locale  |  Sfera socială  |  Populaţia Găgăuziei  |  Economia Regiunii  |  Ghidul Investitorului  |  Organele Administraţiei Publice  |  Contacte
 
 
Vizitatori: 3275971
Copyright © 2019 Comitatul Executiv al Găgăuziei, Unitatea teritorial autonomă Găgăzia în cadrul Republicii Moldova
Toate Drepturile Rezervate
O soluţie Brand.md