RU GY RO EN
Găgăuzia
 
Prima Contact Harta
RSS
 
 
 
 
 
Prima /Ghidul Investitorului
Versiune tipar
Activitatea investiţională
Rezolvareasarcinei de creare şi dezvoltare a industriei moderne, precum şi a dezvoltăriiagriculturii este imposibil de realizat fără atragerea investiţiilor străine.

ConducereaGăgăuziei permanent conlucrează cu potenţialii investitori din Rusia,Belorusia, Turcia, Italia, precum şi din alte ţări.

Confirmarela afirmaţiile de mai sus este deschiderea în regiune a fabricilor unicate devin: „Intertraid” în Zona Economică Libera „Valcaneş”, „Vinăria Bostovan” SRL,precum şi fabrica de spirt „Aina”.

Activeazăîntreprinderea textilă cu capital turcesc „Asena-textil” SRL, la care suntangajaţi 1700 de oameni. A fost construită uzina de prelucrare a petrolului.

Economiaîn creştere a dat posibilitate să se rezolve mai uşor problemele sociale. În2004 în oraşul Comrat a fost deschis un Centru de Deagnoză Medicinală, careoferă servicii medicale calitative nu numai locuitorilor din autonomie, dar şilocuitorilor din raioanele vecine. Permanent se renovează instituţiile dinsistemul ocrotirii sănătăţii.

Înultimii ani s-a reluat lucrul de asigurare cu apă a localităţilor. O atenţiecorespunzătoare a fost acordată gazificării. În prezent toate localităţile suntgazificate. 78,7 de beneficiari sunt conectaţi la gazoduct, se efectuieazălucrările necesare pentru a asigura posibilitatea de conectare la gaz a tuturordoritorilor. Se efectuiază masiv trecerea la încălzirea autonomă a şcolilor,grădiniţelor şi spitalelor.

Înultimii 3 ani s-a investit în capitalul de bază 686,5 mln.lei. În 2006 volumultotal de investiţii a constituit 245,6 mln.lei. Din structura investiţiilor înRepublica Moldova, 2,6% de investiţii s-au efectuat în Găgăuzia.

 
Structura

investiţiilor în capitalul debază în Găgăuzia în 2006

 
I După direcţiile de bază
   

Mii lei
   

În procente

investiţii în total
   

245611
   

 

În acelaşi rând:
   

 
   

 

Imobil
   

114113,4
   

4,6

Imobil tehnic
   

66900,8
   

27,2

maşini şi utilaje
   

84669,4
   

34,5

mijloace de transport
   

6289,2
   

2,6

Altele
   

40398,4
   

16,4

procurarea pământului
   

1387,7
   

0,6

reparaţii capitale
   

34557,7
   

14,1
II. După sursele de finanţare în total
   

245611
   

 
În acelaşi rând:
   

 
   

 
Bugetul de stat
   

34469,6
   

14
Bugetul local
   

13278,1
   

5,4
Mijloace proprii
   

142291,3
   

57,9
Credit bancar
   

17593
   

7,2
Mijloace străine
   

15633,3
   

6,4
Altele
   

22346,3
   

9,1
III. Investiţii după ramuri
   

245611
   

 
În acelaşi rând:
   

 
   

 
Agricultura
   

49731,2
   

20,2
Industria
   

39772,9
   

16,2
Electricitatea, energia termică, gaz
   

35410
   

14,4
Construcţii
   

12044
   

4,9
Comerţul
   

11352,7
   

19,7
Hoteluri, restaurante
   

8,8
   

 
Transportul şi comunicaţiile
   

48395,5
   

19,7
Finanţare intermediară
   

2204,7
   

1
Operaţiuni cu imobilul
   

11754
   

4,8
Administraţia publică
   

7744,7
   

2,9
Învăţământul
   

11662,3
   

4,7
Ocrotirea sănătăţii
   

11617
   

4,7
Altele
   

4666,7
   

1,9
Factoriiinvestiţionali atractivi

1. Cadrul legalal Găgăuziei prevede pentru investitori un regim de impozitare facilitatorpentru o perioadă de la 1 până la 5 ani şi garantarea drepturilor investitorilor.

2. În afară de aceasta, pe teritoriul Găgăuziei seaplică Sistemul general de preferinţe, conform căruia exportul RepubliciiMoldova (la fel şi în Găgăuzia ca parte componentă a ţării) se folosesc detarife preferinţiale pe pieţele Uniunii Europene, Elveţiei, Japoniei, SUA şiCanadei. În corespundere cu condiţiile oferite pentru mărfurile preferenţiale,provenite din Republica Moldova, se eliberează de taxe vamale.

3. Apropierea geografică de ţările din regiuneaBalcanică şi bazinului Mării Negre, conexiunea cu râul Dunărea.

4. Dispune de un potenţial bun de resurse umanecalificate.

5. Existenţa în regiune a gazoductelor şi liniilorde tensiune înaltă de importanţă internaţională.

6. O suprapunere unicală a factorilor naturii –mult soare şi multă căldură, terenuri de ciornoziom.

7. Existenţa pe teritoriul Găgăuziei a ZoneiEconomice Libere „Valcaneş”, unde acţionează un regim de impozitare scutită.
8. Imediata apropiere de portul Giurgiuleşti.
 
Prima /Ghidul Investitorului
 
Tel. +373 (298) 2-46-36; +373 (298) 2-12-22
Fax   +373 298 2-20-34
  Email: bashkanat@mail.ru  
 
Adresa:
 
 
       
 
 
Despre Găgăuzia  |  SLPA  |  Ştiri  |  Oficiul Dezvoltării Economice Locale  |  Sfera socială  |  Populaţia Găgăuziei  |  Economia Regiunii  |  Ghidul Investitorului  |  Organele Administraţiei Publice  |  Contacte
 
 
Vizitatori: 3452325
Copyright © 2020 Comitatul Executiv al Găgăuziei, Unitatea teritorial autonomă Găgăzia în cadrul Republicii Moldova
Toate Drepturile Rezervate
O soluţie Brand.md