RU GY RO EN
Găgăuzia
 
Prima Contact Harta
RSS
 
 
 
 
 
Prima /Despre Găgăuzia
Versiune tipar
Statutul juridic al Găgăuziei în componenţa Republicii Moldova
Scurt istoric
Statutul juridic al Găgăuziei în componenţa Republicii Moldova
Aşezarea geografică
Găgăuziareprezintă o structură teritorial-administrativă în componenţa RepubliciiMoldova cu statut juridic special, care prevede dreptul poporului găgăuz laautodeterminare, care îşi desfăşoară activitatea în corespundere cu prevederileConstituţiei Republicii Moldova, în corespundere cu Legea Republicii Moldova „Desprestatutul juridic special al Găgăuziei (Gazauz-Eri) şi a RegulamentuluiGăgăuziei. Legea „Despre statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) afost adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 23 decembrie1994,Regulamentul Găgăuziei, care este actul juridic de bază şi are putere juridicăpe tot teritoriul Găgăuziei, a fost adoptat de către deputaţii AdunăriiPopulare a Găgăuziei la 14 mai 1998. De la 5 iunie 1998 Regulamentul a intratîn vigoare.
Funcţionarealimbilor pe teritoriul Găgăuziei

Pe data de 31 octombrie 1995 a fostadoptată Legea locală „Despre funcţionarea limbilor pe teritoriul Găgăuziei(Găgăuz Eri), în corespundere cu care limbi oficiale în Găgăuzia sunt: limbamoldovenească, limba găgăuză şi limba rusă.
Împărţireateritorial – administrativă

TeritoriulGăgăuziei alcătuieşte 1848 de kilometri patraţi, sau 5,5% din totalulteritoriului Republicii Moldova.

Încorespundere cu Legea „Despre statutul juridic special al Găgăuziei” şi „Despreîmpărţirea teritorial – administrativă a Găgăuziei” teritoriul autonomiei seîmparte în raioane, oraşe şi sate.

Dincomponenţa autonomiei fac parte 3 raioane (Comrat, Ceadâr-Lunga şi Vulcăneşti).Autonomia Găgăuză mai include un municipiu, două oraşe, douăzeci de sate şitrei comune. Centrul administrativ al autonomiei este municipiu Comrat.

 
Centruladministrativ al Găgăuziei – municipiu Comrat

Pe harta Moldovei Comratul esteamplasat pe traseele Chişinău-Cahul-Bucureşti şi Bălţi-Ciadâr-Lunga-Odesa şiare conexiuni bine asigurate, prin intermediul căii ferate şi a şoselelor curaioanele vecine. Distanţa de la oraşul Comrat până la capitala Moldoveiconstituie 104 km. Oraşul a devenit un adevărat centru de transport, centrueconomic şi cultural de la sudul ţării.

ÎnComrat locuiesc 23,3 mii de cetăţeni. Pe teritoriul oraşului funcţionează 62 deîntreprinderi industriale, 22 de întreprinderi agricole, 480 de întreprindericomerciale, cu un spaţiu comercial de 24,3 mii de metri pătraţi, 23 de întreprinderide alimentare publică, cu o mie de locuri, 14 filiale a băncilor comerciale.
 
Prima /Despre Găgăuzia
 
Tel. +373 (298) 2-46-36; +373 (298) 2-12-22
Fax   +373 298 2-20-34
  Email: bashkanat@mail.ru  
 
Adresa:
 
 
       
 
 
Despre Găgăuzia  |  SLPA  |  Ştiri  |  Oficiul Dezvoltării Economice Locale  |  Sfera socială  |  Populaţia Găgăuziei  |  Economia Regiunii  |  Ghidul Investitorului  |  Organele Administraţiei Publice  |  Contacte
 
 
Vizitatori: 3384324
Copyright © 2020 Comitatul Executiv al Găgăuziei, Unitatea teritorial autonomă Găgăzia în cadrul Republicii Moldova
Toate Drepturile Rezervate
O soluţie Brand.md