RU GY RO EN
Găgăuzia
 
Prima Contact Harta
RSS
 
 
 
 
 
Prima / Interviuri / Chiselia Rusă – un sat mic în dezvoltare
Versiune tipar
11.12.2008
Chiselia Rusă – un sat mic în dezvoltare
, Interviu realizat de Vlad Catlabuga, expert LNAPM

Gospodinov.jpg

- Domnule primar, ce post aţi ocupat anterior, până a fi ales primar?- Sunt în funcţia de primar mai bine de un an. Dar nu sunt un novice în domeniul administraţiei publice locale, deoarece după absolvirea Colegiului Agricol din Svetloe, am activat mai mulţi ani în funcţie de inginer cadastral, tot în cadrul primăriei satului Chioselia Rusă.

- Domnule primar, vă rugăm să faceţi o descriere generală a satului, pe care îl administraţi?- Satul Chioselia Rusă pentru prima dată a fost atestat documentar în anul 1880, în calitate de moşie a boierului Chiosa. Boierul Chiosa la sfârşitul vieţii sale a împărţit faimoasa sa moşie cu cele mai bune podgorii de viţă-de-vie, la ai săi trei feciori. În felul următor, au apărut trei sate Chioselia Mare, Chioselia Mică şi Catlabug, care din mai multe motive, inclusiv şi politice, după război i-a fost schimbată denumirea în Chioselia Rusă. În prezent satul Chioselia Mare se află în raionul Cahul, satul Chioselia Mică în raionul Cantemir, iar satul nostru Chioselia Rusă se află în raionul Comrat, care la rândul său face parte din UTA Găgăuzia.

- Dar aţi putea să ne spuneţi de câte unităţi dispune aparatul primăriei Chioselia Rusă?
- Numărul lucrătorilor din administraţia primăriei nu este atât de mare. În prezent aparatul primăriei este alcătuit din patru unităţi şi cinci lucrători după cum urmează: un primar, un secretar, un contabil, 0,5 unitate de inginer cadastral  şi 0,5 de unitate de perceptor fiscal.

- Care sunt problemele stringente cu care vă confruntaţi zi de zi?
- Din păcate, sunt mai multe probleme cu care ne confruntăm în prezent. Sigur, că una dintre cele mai stringente este lipsa locurilor de muncă, relativ bine plătite. Majoritatea populaţiei este angajată în agricultură. Doar 30 de femei sunt angajate la Fabrica Textilă din Congaz. În această situaţie, foarte mulţi locuitori pleacă la muncă peste hotare. Arealul geografic este foarte larg: Rusia, Ucraina, Turcia şi Italia. Până când nu vom putea aici la noi, în sat, să deschidem locuri de muncă bine plătite, nu vom putea schimba situaţia, în care mai ales tineretul pleacă în căutarea unei vieţi mai bune.

- Care sunt intenţiile pe care doriţi să le realizaţi în viitorul apropiat?
- Avem mai multe intenţii. Dar cred că cele mai importante sunt conectarea la gaz a grădiniţei de copii, cât şi instalarea unei cazangerii moderne. Din păcate, Grădiniţa de copii din Chioselia Rusă este singura grădiniţă din Găgăuzia care are un regim de lucru sezonier. Deşi, a fost pregătit un set de documente ce ţine de proiectarea tehnică de reparaţie a grădiniţei, de efectuare a lucrărilor de conectare la gaz şi amplasarea unei cazangerii moderne, care a fost, prin demers, prezentat Ministrului Administrării Publice Locale, domnului Valentin Guznac, lucrurile n-au evoluat în formatul cuvenit. Da, trebuie să recunoaştem că am fost vizitaţi personal de domnul ministru care a luat cunoştinţă de solicitările noastre la faţa locului şi am primit asigurări şi promisiuni că vor fi alocate curând mijloacele necesare, pentru efectuarea reparaţiei. Pot să zic că doar cu promisiuni am rămas, dar totuşi şi cu speranţa că domnul ministru o să-şi aducă aminte şi de noi.

- Domnule primar, aţi putea să ne spuneţi, dacă satul dispune de un Plan Strategic de dezvoltare social-economică a localităţii?
- Da, din fericire, satul dispune de un Plan Strategic de dezvoltare social-economică a localităţii care mereu necesită a fi racordat la realităţile vieţii.

- Dar aţi putea să faceţi o descriere a potenţialului economic al satului Chioselia Rusă?- Satul Chioselia Rusă are o specializare agricolă. În prezent satul are 230 de gospodării ţărăneşti care au în posesie 650 de hectare de pământ, dintre care 448 pământ arabil, 92 hectare de livezi şi 87 hectare de vii. În baza cotelor valorice a gospodăriilor ţărăneşti s-a creat cooperativa agricolă „Catlabug” care le acordă servicii mecanizate. Iar serviciile de comerţ sunt asigurate de către trei baruri şi o alimentară din reţeaua „Consum-coop”.

- Domnule primar, dar care este numărul populaţiei satului Chioselia Rusă?- Satul Chioselia Rusă face parte din categoria satelor mici, iar numărul populaţiei constituie 734, dintre care locuitori apţi de muncă sunt 440, 159 de copii şi 135 de pensionari. După structura etnică populaţia se împarte în felul următor, 60% sunt ucraineni, 15% sunt moldoveni, 12% sunt găgăuzi, 5% sunt bulgari, iar 3% constituie ruşii.

- Domnule primar, dacă examinăm infrastructura satului Chioselia Rusă, cum credeţi care probleme ar trebui soluţionate în primul rând, problemele ce ţin de construcţia gazoductului, telefonizarea, iluminarea străzilor, salubrizarea sau altele?
- Pot să vă spun că telefonizarea, iluminarea străzilor, deja numai sunt probleme pentru noi. În ce priveşte asigurarea cu gaz, atunci trebuie să menţionez că deja procesul de asigurare cu gaz 70% este realizat  şi acum este în extindere. Începutul lucrărilor au demarat la 22 octombrie 2007 şi au fost finisate la 3 iunie 2008 de Hramul Satului „Constantin şi Ileana”. Printr-un Contract de colaborare între FISM şi UTA Găgăuzia, procesul de asigurare cu gaz a satului Chioselia Mare a fost extins şi spre Chioselia Rusă. În Chioselia Rusă lungimea gazoductului constituie 7,5 km. Trebuie să menţionez că în acest proces a fost conectat la gazoduct Liceul teoretic moldo-rus. În acest context, au fost efectuate lucrările de instalare a sistemului de încălzire pe gaz în liceu. Proiectul de asigurare cu gaz a satului s-a realizat datorită contribuţiei locale care a constituit 614 000 lei. Restul sumei a fost alocată de către Comitetul Executiv a UTA Găgăuzia care a constituit 736 000 lei. Dar dacă examinăm infrastructura satului mai îndeaproape, atunci observăm şi probleme foarte serioase care nici pe departe n-au fost soluţionate. În primul rând, mă refer la lipsa apeductului în sat, fapt care duce la foarte multe dificultăţi pentru viaţa noastră cotidiană. O altă problemă, foarte importantă, dar şi foarte costisitoare, este canalizarea, mai bine zis lipsa ei. Lipsa apeductului şi lipsa canalizării, pe lângă faptul că ne creează o sumedenie de incomodităţi, se transformă în nişte obstacole serioase, în calea unei adevărate industrializări a localităţii. În acest context, soluţionarea acestor probleme sunt pentru noi importante obiective pe care administraţia locală este pur şi simplu obligată să le rezolve. Trebuie să spun că satul Chioselia Rusă dispune de o reţea bine dezvoltată de drumuri cu o lungime de 10 km, dintre care 3 km sunt asfaltaţi şi 7 km sunt în variantă albă.

- Dar aţi putea să faceţi o descriere a infrastructurii sociale a satului Chioselia Rusă?
- Trebuie să vă spun că avem o infrastructură socială relativ bine dezvoltată. Satul dispune de primărie, de oficiu poştal, de o alimentară, de o casă de cultură, care necesită o reparaţie serioasă, de un centru de tineret, un centru de medicină preventivă, o grădiniţă de copii şi o adevărată mândrie a satului – Liceul Teoretic moldo-rus. La descrierea Liceului Teoretic trebuie să menţionez că este unicul liceu moldo-rus din raionul Comrat şi unul din puţinele licee pe care le are Găgăuzia. În anul 2003 în baza şcolii generale a fost deschis Liceul Teoretic moldo-rus din satul Chioselia Rusă. La reparaţia Liceului ne-a ajutat Compania Industrială de Construcţii „Inconex-com” din Chişinău. Această companie face parte din categoria companiilor industriale de construcţii cu un înalt nivel de dezvoltare. Preşedintele companiei „Inconex-com” este domnul Valeriu Ceapchin, originar din satul vecin Borceag şi coleg de clasă cu directorul liceului domnul Anatol Rusuleac. În prezent liceul dispune de săli amenajate, de o sală de calculatoare, o sală sportivă spaţioasă, o bibliotecă cu o sală de lectură. Liceul are 270 de elevi, promoţia anului 2008 fiind de 27 de elevi. După datele noastre mai mult de jumătate din absolvenţii anului 2008, au fost înmatriculaţi la Universitatea din Comrat şi la Universităţile din Chişinău. Acest lucru ne vorbeşte de o pregătire teoretică bună a elevilor din cadru liceului nostru. Trebuie să menţionez că 35% de elevi sunt din Găgăuzia, iar 65% de elevi sunt din raionul Cahul şi anume din satele Chioselia Mare şi Frumuşica.   

- Ce trebuie să întreprindă administraţia publică locală din Chioselia Rusă, pentru ca businessul la nivel local să se dezvolte intens?
- Primăria încearcă să susţină orice iniţiativă venită din partea businessului local. Partea proastă este că satul Chioselia Rusă, este o localitate mică şi posibilităţile localnicilor sunt limitate în acest plan. În situaţia creată, noi vom încerca să atragem businessmeni din afara localităţii care ar putea liber să-şi iniţieze vreo afacere. De exemplu, în prezent noi avem 6 clădiri administrative libere, într-o stare destul de bună. Noi am putea în orice moment să le dăm în arendă, precum şi să le oferim toată susţinerea din partea primăriei. 

- Având în vedere că satul Chioselia Rusă este amplasat într-un loc pitoresc din sudul ţării, cum se poate mai bine de dezvoltat turismul în această zonă a ţării?
- Satul Chioselia Rusă are o amplasare geografică pitorească. În plus, este amplasat într-o zonă vinicolă a ţării. Pe teritoriul satului sunt amplasate podgorii vechi de viţă-de-vie. Toate localităţile din jur dispun de fabrici de vin, iar localnicii produc vin în condiţii casnice. Din aceste motive şi oportunităţi este important ca Chioselia Rusă să fie în mod obligatoriu inclusă în rutele turistice, ce ţin de „Drumul vinului”.

- Domnule primar, dar aţi putea să ne spuneţi, dacă aţi încheiat Acorduri de colaborare cu localităţile din Ucraina sau România sau eventual din alte ţări?
- Din păcate, până în prezent nu avem încheiate Acorduri de colaborare cu localităţile din Ucraina, România sau alte ţări. Dar având în vedere că avem 92 de locuitori plecaţi la muncă peste hotare, inclusiv în Ucraina şi România, anume prin intermediul lor vom încerca în viitor să încheiem Acorduri de colaborare cu localităţile din aceste ţări.

- Vă mulţumim Domnule Primar şi vă dorim succes.

 
Prima / Interviuri / Chiselia Rusă – un sat mic în dezvoltare
 
Tel. +373 (298) 2-46-36; +373 (298) 2-12-22
Fax   +373 298 2-20-34
  Email: bashkanat@mail.ru  
 
Adresa:
 
 
       
 
 
Despre Găgăuzia  |  SLPA  |  Ştiri  |  Oficiul Dezvoltării Economice Locale  |  Sfera socială  |  Populaţia Găgăuziei  |  Economia Regiunii  |  Ghidul Investitorului  |  Organele Administraţiei Publice  |  Contacte
 
 
Vizitatori: 3239927
Copyright © 2019 Comitatul Executiv al Găgăuziei, Unitatea teritorial autonomă Găgăzia în cadrul Republicii Moldova
Toate Drepturile Rezervate
O soluţie Brand.md